Hledám tě ve hvězdách

Po hvězdách vzdálených bloudívám,
a vroucí přání pohled můj provází,
já s představou bláhovou usínám,
že pro mne tam i mé štěstí odchází.

V té kouzelné, vzdálené, říši hvězd,
z tisíců cest toužím nalézt jedinou,
ať srdce na ní ztratím, já bohatší se vrátím,
s velkou láskou, svou.

V té kouzelné, vzdálené, říši hvězd,
z tisíců cest toužím nalézt jedinou,
ať srdce na ní ztratím, já bohatší se vrátím,
s velkou láskou, svou.

hudba: Ladislav Kozderka
text: Míla Cink
hraje: Rozhlasový orchestr studio Brno, řídí Erik Knirsch
natočeno: 1967 ČRo
délka: 2:23

Téměř zapomenutá píseň Laďky Kozderkové, kterou se podařilo objevit v archivu Českého rozhlasu.